Kategoriarkiv: Översatta artiklar

Artiklar som jag personligen har översatt.

Ett andra exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

al-´Ayyâshî (2/16) sade:

”Muhammad bin Mansûr berättade att han frågade en rättfärdig tjänare om Allâhs ord:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet…”1

Han sade: ”Qur’ânen har en öppen sida och en hemlig sida. Allt som är förbjudet i Qur’ânen är i det öppna och det hemliga däribland orättvisa ledare. Och allt som är lovligt i Qur’ânen är i det öppna och det hemliga däribland sanningens ledare.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr” och ”al-Burhân”.

Vi vet inte vem den rättfärdige tjänaren är. Till synes är han en av Bâtiniyyahs stora ledare. Med de orättvisa ledarna syftar denne Bâtinî först och främst på Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum). Med sanningens ledare syftar han på Ahl-ul-Bayt som Râfidhah/Bâtiniyyah döljer sig bakom för att demolera islam och förvränga Qur’ânen i deras namn.

Sanningen är att de öppna skamlösa handlingarna är synderna som sker offentligt medan det som sker i hemlighet är synderna som sker bortom offentlighetens ögon. Skamlösa handlingar är de som är ytterst fula som otukt och samlag med Mahârim.

17:33

Översättning: Darulhadith.com

Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr, sid. 29-30

Annonser

Ett exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah

Jag skall nämna några exempel på att Râfidhah är Bâtiniyyah:

1 – al-´Ayyâshî (1/42) sade:

”Djâbir al-Dju´fî berättade att han frågade Abû Dja´far om den dolda förklaringen till versen:

وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”Tro på vad Jag [nu] har uppenbarat med bekräftelse av de [uppenbarelser] som ni [tidigare] fick ta emot och var inte de första som förnekar den.” [2:41]

Han sade:

”Det vill säga han där och hans vän och alla som följer deras religion. Det är dem Allâh avser när Han säger:

وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ

”… och var inte de första som förnekar den.”

Verifieraren refererade till ”al-Bihâr”, ”al-Burhân” och ”Ithbât-ul-Hudâh”.

Allâh har rentvått Abû Dja´far från denna Bâtinî-förklaring med vilken Bâtiniyyah avser att göra Takfîr på Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Tilltalet i versen, och i den föregående, är riktat till israeliterna vari Allâh befaller dem att tro på Qur’ânen som Allâh uppenbarade med bekräftelse av det som de fick, nämligen Toran som Allâh uppenbarade för Sin profet Mûsâ, och förbjuder dem att förneka den väldiga Qur’ânen som bekräftar det som de har. Sålunda förvrängde Bâtiniyyah Allâhs ord värre än judarna.

Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr, sid. 29

Översättning: Darulhadith.com

Shî´ahs förvrängning är värre än judarnas och de kristnas

Om du ser vad Râfidhah säger om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, svär jag vid Allâh att judarna inte har åstadkommit en tiondel av det Râfidhah har gjort när det kommer till att förvränga Allâhs religion och förtala Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Judarna och de kristna har inte lyckats förvränga Evangeliet och Toran såsom dessa har gjort. Alla Qur’ân-verser som tar upp förbannelse, straff och hyckleri vinklar de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i allmänhet och Abû Bakr och ´Umar i synnerhet. Så gör de med alla verser som tar upp hot, helvete, hyckleri, lögn, oanständighet och så vidare.

Numer säger de att de inte alls anser att Qur’ânen är förvrängd eller att följeslagarna har förvrängt den. De säger att de inte säger så. Men om du läser deras Qur’ân-tolkning ser du en förvrängning av Qur’ân-texterna och Allâhs syfte med dem som saknar motstycke. Du ser en oförskämdhet som saknar motstycke. De är ju trots allt elddyrkare i grund och botten. De hyser hat och agg mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

 

Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Källa: Sharh ´Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, sid. 253

Översatt av: darulhadith.com

Râfidhahs hädelse mot Allâh och Qur’ânen

Fråga: Râfidhah anser att Qur’ânen är förvrängd och reducerad och att det finns en annan Qur’ân som kommer att komma med deras al-Ghâ’ib1. Vissa säger att en Wahhâbî är oren och måste dödas. De skiljer sig från muslimerna i de flesta typerna av dyrkan. Anses de vara muslimer?

Svar: Den som tror att Qur’ânen är förvrängd och inte den som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och att den kommer med den enligt dem väntade al-Mahdî – allt det är hädelse mot Allâh. Det är hädelse mot Allâh och Qur’ânen och lögn mot Allâh.

1Den frånvarande, det vill säga al-Mahdî. (ö.a)

 

Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/%2013431

Översättning: Darulhadith.com

Ännu mer takfir från shiah

Och det har rapporterats från imam as-Sadiq:

من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر

Ungefärlig översättning: ”Den som (även) tvekar beträffande misstron av våra fiender, förtryckare, han är icke-troende.”

Vi är rättvisa och vi påstår inget utan bevis:

Källor: 1 & 2

Tankeställare från bloggaren: Muslimer – sunnis – ta er tiden och fundera över vilka dessa förtryckare, fiender det är som dessa shia syftar på? Det är utom tvekan och kristallklart att i shias ögon är förtryckarna, fienderna Abu Bakr och Umar (må Allah vara nöjd med dem båda två) och vi som accepterar och älskar dem är icke-troende enligt shia (som nämnt ovan). Hur kan ni vilja förenas med dessa människor?

 

Shirazi: takfir på alla förutom shia

”Som för alla andra grupper (sekter) av Shia – andra än de ithnaa ashariyya – så har många texter bevisat deras otro, likaså de tidigare återberättelserna som har nämnts. De bevisar att  ”Den som förnekar (avvisar/motsätter sig) en Imam är som en som sa: `Allah är en av tre.´”

(Boken är kitab at-tahara skriven av Muhammad Shirazi)

Ännu mer takfir

Majlisi i  ”Bihar al-Anwar”:

”Från en fri slav från Ali ibn Husayn (ibn Alee må Allah vara nöjd med dem) att han sa: ”Jag var med honom (dvs. Ali ibn Husayn må Allah vara nöjd med honom) i en av de situationer där han var ensam, då sa jag: ”Sannerligen så har jag har en rätt över dig att du informerar mig om dessa två män, Aboo Bakr och Umar?”

Så han svarade: ”Kaafiraan (de två kaafirs/icke-troende) kaafir man ahabbahumaa (Och den som älskar dem är en icke-troende)”

 

 

~ Ya Rafidah, ni är välkomna på iftaar hos mig!

Asalâmu ‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtu

Ibn Babawaih al-Qummi rapporter i sin bok: ”Manlaa Yahdurhul-Faqeeh” (För den som inte har tillgång till en lärd), Vol.4, sida 418, berättarröst # 5914, följande:

Redovisat från Ahmad b. Muhammad b. Saeed al-Kufi säger: Berättat för oss  från Ali b. al-Hasan b. Fidaal, från hans far från Abul-Hasan Ali b. Musa al-Ridha [som] säger:

Det finns nio tecken för Imamen:

1 – Han är den mest kunniga av alla män.
2 – Och den visaste av alla (män).
3 – och den mest rättfärdiga av alla (män).
4 – och den mest tålmodiga av alla (män).
5 – Och den mest modiga av alla (män).
6 – och den mest generösa av alla (män).
7 – Och den bästa dyrkaren av alla (män).
8 – är född omskuren.
9 – och renad.
10 – Han ser vad som finns bakom honom precis som han ser vad som är framför honom.
11 – Han har ingen skugga.
12 – När han faller från sin moders livmoder, faller han på handflatorna och höjer sin röst med två vittnesmål.
13 – Han får inte blöt-drömmar.
14 – Hans ögon må sova men aldrig hans hjärta.
15 – Han får uppenbarelser.
16 – Profetens rustning passar honom perfekt.
17 – Ingen urin eller skit av hans kan ses, eftersom Allah anförtrotts jorden att svälja vad som kommer ur honom.
18 – Hans skit är bättre luktande än lukten av mysk.

Grand Ayat., Akhond Mulla Zainul-Abideen al-Galbaigani i sin bok: Anwaar al-Wilayah, sidan 440 skrev:

فليس في بول المعصومين ودمائهم وأبوالهم وغائطهم استخباث و قذارة يوجب الاجتناب في الصلاة ونحوها كما هو معنى النجاسة, ولا نتن في بولهم وغائطهم بل هما كالمسك الأذفر, بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة

”Det finns ingenting i urinen av de Ofelbaras: deras blod, urin och skit något smuts eller smuts som kan orsaka dem att titta bort från bönen eller liknande i betydelsen smuts (Najasah), inte heller det är någon stank i deras urin eller skit, utan båda är som Musk. Nej, (faktiskt) den som dricker och äter deras urin, skit och blod, förbjuder Allah eld från honom och låter honom få komma in i Paradiset.

Eftersom vi befinner oss i månaden ramadan är ni alla shia välkomna hos mig på iftar. Vänligen förbereda era gafflar, skedar och glas. Jag har något till er som skickar er direkt till paradiset enligt era Ayatollahs ovan. Allt ni behöver hitta nu är den sista ofelbara Imamen!

wa `aleykum salaam wa rahmatullah wa baraktuh!

~ ”Shia är det utvalda folket av Allah!”

As-Salaam `aleykum wa rahmatullah wa baraktuh,

Följande är ett litet utdrag som jag har översatt från en shia hemsida. Det är gällande ”meriterna” som Shia har över annat folk. Helt ofattbart och otroligt hur dem kan tro att de är ett folk som Allah har valt och att Profeterna, martyrer och även änglar avundas dem! Allahu akbar. För att komma till hemsidan klicka här.

 

1. Shia kommer inte att straffas för sin lojalitet till Imamerna.

En gång i tiden, sade Imamen: Jag kommer att straffa varje muslimsk grupp som erkänt ledningen av någon orättvis härskare som inte är vald av Allah, även om individerna av en sådan grupp är fromma och gudfruktiga. Jag kommer också, förlåta varje muslim grupp som har erkänt (endast) ledning av just imamer som är utsedda av Gud, även om individer av en sådan grupp kränkte (sig själva) och begick dåliga gärningar.


2. Shia är folket av Allahs önskemål och barmhärtighet.

En gång i tiden sade Imamen att ni är människorna i Allahs hälsning och hyllning. Ni är folket i Allahs önskemål och barmhärtighet, Allahs framgång och skydd, stöd och lydnad till Allah. Inga dom kommer att bibehållas för er. Ingen rädsla och ingen sorg kommer att påverka er.

3. Shia kommer inte frågas om deras synder.

En gång i tiden, sade Imamen att Shia inte omfattas av ”the record”* (i goda och onda gärningar).

4. Shia är vittnen för människorna.

Imamen säger att vi är vittnen för vår Shia, och våra Shia är vittnen för människorna. På grund av vittnesbörden från vår Shia kommer människor att belönas eller straffas.

5. Profeterna, änglar och martyrer kommer att avundas vår Shia.

Imamen sade att på Domedagen kommer en del människor klädde i kläder av ljus med självlysande ansikten  att identifieras av tecken på utmattning. De kommer att överskrida de rader tills de står framför världarnas Herre. Profeterna, änglar,martyrer och rättfärdiga människor kommer avundas dem.

Omar bin al-Khattab frågade: O Allahs budbärare, vilka är de som profeterna, änglar,martyrer och rättfärdiga män kommer att avundas?

Profeten (s) svarade: De kommer att vara våra Shia, och Ali kommer att vara deras imam.

6. Shia kommer inte se helvetet.

Imamen sade att ingen enskild Shia kommer att ses i helvetet.

7. Imamerna är förespråkarna för Paradiset.

Imamen sade att på Domedagen kommer vi att be  för de syndiga individer bland våra Shia.


wa `aleykum salaam wa rahmatullah wa baraktuh!

~ Rafidhah och deras lögner.

As-Salaam `aleykum wa rahmatullah wa baraktuh,

Bok: Awail al-Maqalat. Översättningen till Farsi av Sajjad Waazi, sid 16.

Författare: Sheikh al-Mufid.

16 – Tal om Innovatörer och titlar och de regler som de förtjänar.
Imamia är överens om att alla innovatörer är Kafir. Det är nödvändigt för Imamen, då vid makten, att få dem att göra bättring, efter att ha uppmanat (dawah) dem (att avvisa biddah) med resonemang och ge dem bevis. Om de ångrar sig och återgår till den raka vägen, kommer de att bli fri, annars på grund av återvändo från tron​​, kommer de att dödas. Och om någon av dem dör i ett tillstånd av innovation är de från folket i helvetet.

Mutazilite gjorde Ijmah tvärtom (gällande ovanstående regel). De trodde att de flesta innovatörer var Fasiq och inte Kafir. Bland de islamiska sekter finns det grupper som varken anser att innovatören är en Fasiq eller ute ur Islam så som vännerna av Ibn Shabib från Murjia och Batriya sekt från Zaydia, som har samma Usool (doktrin) med Ibn Shabib. Men de håller inte med honom gällande Imamens attribut.

Detta är mycket tunga bevis att Rafidah är nästan samma som Khawarij. De är blodsbröder i usool, liknande Takfir av alla andra sekter som inte håller med dem i alla frågor som rör religion.
I detta citat kan man se tydliga bevis på att nästan varje modern Rafidhah är en ful hycklare! Eftersom vi kan se dem så kräver de så kallade islamiska broderskap mellan shiamuslimer och sunnimuslimer, genom att kalla oss: ”våra bröder sunniter!” Och i verkligheten vet de att vi är kuffar enligt deras åsikt, och att vi ska dödas.
wa `aleykum salaam wa rahmatullah wa baraktuh!